¡Hola! Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso de esta web y mejorar tu experiencia de navegación. Al continuar navegando entendemos que aceptas nuestra política de cookies.    Saber máis - Aceptar.

Contacta con Maga de Voz: info@magadevoz.com

Como respiramos as mulleres, os homes e xs nenxs?

 

Como respiramos as mulleres, os homes e xs nenxs?

 

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

 

INTRODUCIÓN:

Algunhas técnicas vocais inciden moito sobre a respiración e dedican moito tempo a perfeccionar a chamada respiración costo-diafragmática ou abdominal. Outras técnicas, como a EVTS e a CVT non traballan coa respiración e se concentran  no apoio ou control diafragmático. 

 

En MAGA DE VOZ  pensamos que”depende”... Como sempre repetimos, o noso enfoque é flexible para atender a cada individuo/a as súas necesidades particulares. Se estamos nun contexto de Cantoterapia no que o fomento do benestar das persoa é o noso obxectivo principal, probablemente incidiremos moito máis na respiración, pero se estamos ensinando Técnica vocal,  imos ir “directas ao gran” e  traballaremos directamente no control diafragmático, a non ser que nos atopemos con alumnado que presenta dificultades específicas.

En todo caso,  a respiración e o canto están estreitamente relacionadas. De feito o canto é en grande medida unha “exhalación controlada” (control diafragmático). 

 

Os catro tipos de respiración

 

  • A respiración diafragmática. 

 

Tamén chamada, respiración baixa ou abdominal. Neste tipo de respiración o principal músculo que intervén é o diafragma que, nunha primeira fase, se contrae e baixa durante a inhalación,  liberando o espazo  para que entre o aire nos pulmóns. Na segunda fase, o diafragma se relaxa e volve sen esforzo ao seu lugar, premendo os pulmóns que entón liberan o aire na exhalación. 

Este movemento bifásico de subida e baixada do diafragma conforma unha maneira moi eficiente de respirar, xa que, por unha banda utiliza o mínimo esforzo muscular (contracción do diafragma para baixar e simple relaxación para subir) ao tempo que favorece unha respiración ampla e profunda, enchendo a parte baixa dos pulmóns, que é a de maior capacidade.  Este tipo de respiración está asociada con estados de benestar, concentración e tranquilidade e nos conecta co centro do corpo propiciando sentimentos de seguridade e enraizamento. Tamén o tipo de  respiración que se acostuma a utilizar durante o sono e a relaxación profunda. 

Os bebés respiran diafragmáticamente (mellor dito costo-diafragmáticamente) de maneira moi eficiente. De feito, eu penso que observar o abdome dun bebé berrando a pleno pulmón vale por varias leccións de canto...

Hai tempo que veño observando que os homes, polo xeral, están moi cómodos neste tipo de respiración e resulta bastante fácil observar o movemento de baixada e subida do seu diafragma cando están tranquilos, sentados ou deitados. Polo contrario, teño constatado nas miñas clases que moitas mulleres tanto adolescentes como adultas, presentan bastantes dificultades para establecer a respiración abdominal. Falarei disto máis adiante.

 

  • A respiración media ou intercostal. 

 

Na a respiración media os músculos intercostais contráense para expandir a caixa torácica e abrir espazo para que se enchan os pulmóns. Na expiración se relaxan. Este tipo de respiración está asociada coa anterior (a diafragmática), Cando a respiración alta é a media actúan chamámola  respiración “costodiafragmática” que é a respiración ideal para o canto.  Cando temos unha sorpresa agradable utilizamos este tipo de respiración.

 

  • A respiración clavicular ou alta.  

 

Esta respiración, moi habitual nas mulleres xestantes (aínda que, como vos explico logo, non ten por que ser sempre así),  utiliza os músculos cervicais e braquiais e enche unicamente a parte superior dos pulmóns, que é a máis estreita e con menos capacidade. Esta é a respiración é a menos eficiente de todas xa que obtemos unha cantidade  de aire menor. Ademais, está asociada con estados de ansiedade, temor e tensión, de feito esta é a respiración do pranto e do boqueo   Se observamos a un neno chorando (non un bebé berrando) podemos ver os movementos rápidos ascendentes e descendentes da clavícula. 

  https://www.youtube.com/watch?v=9ZDd1iwo0eI 

 

  • A respiración completa. 

 

Consiste en combinar as tres respiracións anteriores nesta orde: diafragmática, intercostal e clavicular.  Desta maneira, os pulmóns se enchen de aire completamente comezando dende a parte inferior ata a superior. A respiración completa utilízase no Yoga para promover unha completa oxixenación do noso corpo e é moi saudable practicala porque, alén de oxixenarnos, induce á estados de calma, forza e sentimentos de plenitude. Porén non é moi adecuada para o canto, porque se trata dunha respiración demasiado longa e no canto precisamos respiracións breves e silenciosas entre as frases.  

 

 

Respiramos as mulleres diferente? 

 

Eu penso que, efectivamente, moitas mulleres teñen unha respiración alta e superficial e presentan tensión na parte baixa do abdome. Tamén hai homes que respiran clavicularmente, aínda que a maioría son capaces de respirar moi profundamente de maneira natural. Por suposto, hai moitas mulleres que respiran diafragmaticamente  (e costo-diafragmaticamente) sen problema ningún, pero, parece ser que a respiración alta se presenta moito máis nas mulleres que nos homes

Eu penso que os motivos deste fenómeno son de orde fisiolóxica, psicolóxica e sociolóxica.  Na orde fisiolóxica, hai que recordar que durante o embarazo, o diafragma tense que desprazar de lugar para deixar espazo ao útero dilatado e se coloca bastante arriba, uns 4 cm. sobre a súa posición habitual,  o que pode provocar a utilización dun tipo de respiración alta ou clavicular. 

Esta característica fisiolóxica  levaría a pensar que existe unha propensión “natural” no sexo feminino a este tipo de respiración, mesmo cando non están xestando. Pero eu teño as miñas dúbidas ao respecto e son máis proclive a pensar que, se o noso organismo está acostumado a respirar co diafragma, vai atopar a maneira de facelo sempre,  mesmo durante o embarazo, sobre todo  se temos en conta que durante este período aumenta bastante a nosa necesidade de oxíxeno. 

De feito, existe unha nova técnica de respiración para embarazadas, chamada Belly Pumping que consiste en exercitar nas mulleres embarazadas a respiración costo diafragmática e a musculatura abdominal e lumbar, para favorecer o traballo do parto. Aquí tendes unha demostración e tamén un  tutorial. Por certo, os movementos das “barrigonas” son espectaculares.

https://www.youtube.com/watch?v=7NYOSFXtvV0

 

 

En resume os motivos polos que moitas mulleres utilizan case exclusivamente a respiración alta non parecen ser fisiolóxicos, e moito menos innatos, se non que teñen unha base psicolóxica e social.  Vou tentar analizalos: 

En primeiro lugar,  na infancia da comezo un proceso de control e restrición (represión?) dos movementos naturais tanto para os nenos como para as nenas. Este control e limitación  forzada dos movementos poden levar á formación de coirazas musculares, tensando o diafragama e reducindo a amplitude da respiración.  Alexander Lowen e Michel Foucault son dos autores que me axudaron moito a comprender (dende ángulos de visión moi diversos aínda que complementarios ) este tema complexo  do “control dos corpos”. 

Porén, aínda que o control dos movementos dende a infancia sexa “mixto” eu penso que tradicionalmente penaliza máis ás nenas: “non te manches”, “non te subas que te podes mancar””ten coidado non corras tan rápido”, “non sexas bruta”, “tes que aceptar certos indumentos incómodos porque así estás guapa” etc. Noutras palabras, todos os nenos e nenas son obrigados a “semi-inmobilizarse” na escola, na mesa ou no supermercado, pero no caso dos nenos o ímpeto e  as actitudes arriscadas na exploración  do espazo son, en moitas ocasións, escusadas cun sorriso condescendente ou mesmo festexadas e alentadas, mentres que, esas mesmas actitudes, no caso das nenas, ou son censuradas ou son freadas con actitudes excesivamente protectoras. 

Moitos debuxos animados (non todos, por fortuna) corroboran a miña teoría das diferencias na amplitude e a liberdade de movemento permitidas ou recomendadas as nenas e os nenos. Os debuxos “para nenos” tratan de loitas e aventuras perigosas e estimulantes fisicamente mentres que os debuxos “de nenas” son máis “tranquilos”, moi ricos en contidos intelectuais e emocionais, certamente, pero moi pobres en propostas motoras.   Recordemos que, dende unha perspectiva patriarcal,  as nenas non deben explorar o espazo “exterior” porque o seu espazo asignado socialmente é “interior”:  dentro da casa (ou como máximo da biblioteca). E xa sabemos que nos espazos pequenos e pechados os movementos son reducidos. 

Por fortuna, isto está cambiando a grande velocidade e agora se lles permite a moitas nenas explorar o espazo con moita liberdade: trepar, escalar, saltar etc. sen penalizar as súas actitudes asertivas e impetuosas e sen definilas despectivamente como “machirulas” ou “brutotas”. Recentemente, tiven o pracer de asistir á festa de Fin de Curso do CENTRO DEPORTIVO BAIXO MIÑO da Guarda, onde o meu fillo de seis anos aprende as artes do Judo. Alí vin moitas fermosas loitadoras, cos seus típicos peiteados trenzados, nenas e adolescentes judokas, demostrando a súa forza, habilidade psicomotriz e concentración e estou segura de que todas elas son capaces de respirar profundamente e de estar no seu centro, físico, mental e emocional sen problema algún. 

Porén,  moito machismo queda aínda agachado no noso inconsciente, e é fácil que, mesmo sen darnos conta, protexamos, xa dende bebés, máis ás nenas que aos nenos, e sobre todo, lles transmitamos máis medos e desconfianza na propia forza e capacidade de movemento. Educadores e proxenitores non baixemos a garda! Mesmo se cremos ser feministas podemos actuar involuntariamente de maneira sexista e transmitirllo ás nenas e aos nenos. 

Compre meditar na forte carga simbólica dos conceptos que van saíndo no texto:  “Apropiarse do espazo”, “moverse con liberdade”, “respirar dende o centro”...  Non fai nin falla explicalos e son válidos para todas as persoas e moi especialmente para as mulleres.  Moi probablemente, unha muller coa autoestima ben desenvolvida, dona do seu espazo no mundo, libre de tensións internas, centrada e segura de si mesma vai respirar dende o seu centro: abdominal e profundamente.

Pero como xa vos podedes imaxinar, isto non é cousa tan doada para ninguén, e menos para as mulleres ás que  dende pequeniñas nos ensinaron a facer e desexar todo contrario: sermos abnegadas sacrificarnos polos demais, antepoñendo as necesidades dos outros ás nosas, sermos humildes e ocupar pouco espazo, evitando destacar ou liderar, e en xeral, irmos acumulando unha serie infinita de frustracións que, moi probablemente se instalen no noso diafragma e na nosa pelve en forma de tensións crónicas e paralizantes. 

 

Que podo facer para mellorar a miña respiración?

 

En primeiro lugar  espero que ningunha muller (ou home) se sinta culpable por ter un diafragma “bloqueado”. Primeiro porque iso lle pode pasar a calquera e en calquera dos abundantes momentos “complicados” da vida.  De feito, o diafragma é moi sensible ao stress e se tensa con facilidade. E segundo, porque avergonzarnos ou sentirnos inadecuadas por non ser capaces de respirar da maneira “ideal” nos levaría a acumular aínda máis tensións e a respirar aínda máis ansiosamente. 

Eu aconsello, en primeiro lugar, intentar “botarse unhas risas”, xa que a risa desbloquea o diafragma e ten efectos moi positivos no noso organismo alén de levantarnos o ánimo e quitarlle dramatismo aos asuntos. Tamén, se vos apetece, podedes chorar todas as emocións silenciadas que levades afogadas dentro. O pranto libre tamén libera o diafragma así como tusir ou soprar forte como para apagar velas. 

En todo caso, eu sinto que xa vai sendo hora para as mulleres de deixar de laiarnos e de alimentar rancores e victimismos. Penso que é momento de apropiarnos (inspirar) de todo que precisamos: tempo, espazo, enerxía etc. tomando conciencia dos nosos valores para entregalos (exhalar) ao mundo. 

O danza e o movemento en xeral sobre todo cando se practican  rotacións e ondulacións da pelve e da columna, axudan moito  a liberar tensións na zona abdominal e no diafragma. Este tipo de movementos tamén favorecen a circulación nos órganos internos (entre eles o útero e os ovarios) favorecendo o equilibrio hormonal das mulleres (e dos homes).  Para máis información sobre este tema podedes achegarvos ao método de AVIVA STEINER e ao LUNA YOGA de ADELHEIT OHLIG. 

Por suposto podedes practicar YOGA e PRANAYAMA. O Pranayama, que  significa control do “prana” ou aire vital/ respiración/ enerxía, e é un conxunto de técnicas moi refinadas e variadas de respiración moi completo.  Algunhas técnicas do Pranayama se parecen aos exercicios do canto para o control diafragmático e eu as utilizo nas miñas clases como reforzo. 

E,  como non!  PODEDES CANTAR! O canto e a respiración favorécense mutuamente, e máis aínda cando o canto se fai con pracer e en liberdade. Ademais, na nosa web tamén podedes atopar un curso específico sobre respiración e apoio diafragmático así como un vídeo/tutorial gratuíto en YouTube...

Espero que este artigo vos fora de utilidade...

 

 

TAMÉN CHE PODE INTERESAR...

Por algún motivo no se a completado la carga del carrusel, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar