¡Hola! Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso de esta web y mejorar tu experiencia de navegación. Al continuar navegando entendemos que aceptas nuestra política de cookies.    Saber máis - Aceptar.

Contacta con Maga de Voz: info@magadevoz.com

O MÉTODO MAGA DE VOZ

 

É COMPLETO

Porque combina as dúas principais abordaxes á voz: o enfoque "técnico" (como obteño un determinado son coa miña voz?) e a perspectiva "expresiva" (como podo transmitir unha serie de emocións coa miña voz?). Asemade combina de maneira eficaz a teoría e a práctica, explicando os mecanismos fisiolóxicos da voz ao tempo que aplica estes coñecementos á voz, cantada ou falada. Finalmente porque engade ao ensino da técnica vocal o da teoría musical (solfexo e armonía).

 

 

É MODERNO

Porque se move nos estilos chamados "modernos" (Rock, Pop, Blues, R&B, etc.) e porque se utiliza técnicas vocais creadas a finais do XX e do XXI (EVTS e CVT) de base científica e fortemente analítica que se revelan moito máis adecuadas para aproximarnos aos estilos antes citados.

 

 

FUNDE A VOZ FALADA COA VOZ CANTADA

Co noso método, "cóntase como se canta e cántase como se conta". É dicir, aplícase á voz falada os conceptos musicais de timbre, dinámica e ritmo, e combinamos ao fraseo musical elementos da expresión verbal e da interpretación teatral.

 

 

CANTA CON VOZ PROPIA

Paralelamente ao ensino do Canto completo, traballamos para o desenvolvemento persoal e o benestar, promovendo a superación de bloqueos para irmos ao encontro de formas de expresión máis persoais e xenuínas.

 

 

DESCRICIÓN DAS TÉCNICAS VOCAIS UTILIZADAS

Estill Vocal Training Systems (EVTS) foi creada por Jo Estill a finais do século XX e Complete Vocal Technique (CVT) de Catherine Sadolin foi creada no primeiro decenio do XXI. Estas dúas técnicas, caracterízanse polo seu carácter analítico e de base científica que permite, á diferencia da técnica clásica do Bel Canto, abordar todos os estilos musicais, incluídos os modernos, con bos resultados. Ademais, o EVTS ocúpae tamén da voz falada.

Estos dous sistemas teñen en común a facilidade e velocidade na aprendizaxe e a grande autonomía do alumnado, que aprende a coñecer e a controlar a súa voz sen depender da "imitación" da voz da ensinante.